Kurumsal Değerler

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
Apa Makina Kurumsal Kimlik

Unirent Makina

Kirlettiğimiz kadar temizliyoruz; fidan dikiyoruz! *

UNIRENT MAKİNA VE HİZMET SAN. TİC. A.Ş., operasyonel kiralama ve ikinci el satış sektöründe Türkiye`nin öncü kuruluşudur. Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Burada açıklanan çevre politikası, iş makinaları ve bunların motor ve aktarma organlarını direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

UNIRENT MAKİNA VE HİZMET SAN. TİC. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI;
» İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
» Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
» Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
» Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
» Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
» İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
» Çalışanlara ve müteahhitlere çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

UNIRENT MAKİNA VE HİZMET SAN. TİC. A.Ş., faaliyetlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi?ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler:

» Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
» Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
» Müteahhitlerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.

UNIRENT MAKİNA VE HİZMET SAN. TİC. A.Ş. tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulmuş olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.
---------------